Endodontické ošetření

Kvalitní endodontické ošetření je pro pacienta i lékaře velmi náročný výkon.

endodontické ošetření

Nejčastější příčinou vzniku jsou záněty způsobené bakteriemi, které se dostávají do dřeňové dutiny a do kořenového systému zubu - zubních kanálků většinou z neošetřeného zubního kazu.
Cílem endodontického ošetření je tedy zachránit zub před extrakcí (vytržením).

V případě, že tedy dojde k takovému poškození zubu, které vyžaduje endodontické ošetření, nejlepším řešením je téměř vždy zachování vlastního zubu a to i za cenu finančních nákladů spojených s úhradou kvalitního ošetření kanálků.

Endodontické ošetření zahrnuje:

1) odstranění zubní dřeně z dřeňové dutiny zubu,

2) zprůchodnění, rozšíření a opracování vnitřních stěn kořenových kanálků do vzdálenosti zhruba 1-1,5mm od hrotu kořene (dle rtg) a jejich desinfekci (opracování stěn speciálními nástroji má význam jednak pro následné zaplnění kanálku, ale také jsou při něm odstraněny všechny bakteriemi infikované kazivé hmoty ze stěn dřeňové dutiny a kanálků),

3) hermetické vyplnění takto opracovaných kořenových kanálků kořenovou výplní. Kvalitně zhotovená kořenová výplň pak zamezí dalšímu pronikání infekčních bakterií kořenovým kanálkem.

endodontis 2

Kanálek, který není dokonale ošetřen a zaplněn (je tzv. nedoplněn) může nakonec způsobit další zdravotní komplikace a ztrátu zubu. Je zapotřebí počítat s tím, že délka vlastního ošetření a počet návštěv mnohdy nelze předem přesně odhadnout. To je závislé na typu zubu, počtu a složitosti kořenových kanálků a výchozím stavu zubu před ošetřením.

Dalším faktem, který je nutno si uvědomit je, že endodontické ošetření nemusí být vždy úspěšné. V medicíně neexistuje léčba se 100% úspěšností. Při dodržení všech technologických postupů, použití vysoce kvalitních nástrojů a materiálů k opracování i k plnění kořenového kanálku je úspěšnost ošetření vysoká a může dosahovat 90 %. Kvalitně endodonticky ošetřený zub zůstává v ústech pacienta s perspektivu fungování desítek let nebo dokonce po celý život. Perspektiva endodonticky ošetřeného zubu je však dána také správným postendodontickým ošetřením: do endodonticky ošetřených zubů by neměl být aplikován při tuhnutí se rozpínající amalgám, zub by měl být vyztužen a v ideálním případě opatřen korunkou.

Komplikujícími faktory, snižujícími procento úspěšnosti, bývá nejčastěji výrazné zanedbání stavu postiženého zubu pacientem (pokročilost stavu), komplikovanost anatomie systému kořenových kanálků, nesprávně provedené předchozí ošetření či následné postenddontické ošetření. V těchto případech výrazně vzrůstá obtížnost endodontického ošetření a snižuje se perspektiva endodonticky ošetřeného zubu.