Chirurgické ošetření

Mezi nejčastější chirurgické zákroky ve stomatologické ordinaci patří extrakce (vytržení) zubu. Důvodů může být několik, např. je-li zub natolik destruován zubním kazem, že ho již nelze doplnit vhodnou výplní nebo korunkou. Nebo v případě pokročilé paradentózy, kdy zuby nedrží v zubním lůžku, viklají se a způsobují další obtíže jako bolest zubů při kousání, zánět nebo otoky. Dalším důvodem k navržení extrakce je nepříznivé uložení zubů moudrosti, které mohou způsobit bolestivé záněty dásně při prořezávání nebo stěsnání zubů v dolní frontální části.

Egalizace

Egalizace alveolu je chirurgický zákrok, kterým jsou upraveny kostní nerovnosti (exostózy). Exostózy mohou být překážkou při zhotovení zubních náhrad (protéz) nebo mohou způsobit diskomfort při nošení náhrad v podobě bolestivých otlaků.

Frenulektomie

Frenulum neboli retní uzdička je slizniční řasa, která spojuje horní ret s dásněmi v místě horních středních řezáků.

Frenulektomie je drobný chirurgický zákrok, který spočívá v nastřižení nebo odstranění uzdičky a tím snížení negativního vlivu na dásně a závěsný aparát zubu jako například diastema (mezera mezi středními řezáky) nebo rychlejší postup paradentózy v pozdějším věku. Celý zákrok trvá několik minut a je prováděn v místním znecitlivění (lokální anestezii).