Moderní přístup ve vyplňování defektů zubů

Neléčený zubní kaz dokáže poškodit zubní tkáně do takové míry, že při jeho opravě je nutné využití umělého materiálu k zaplnění prostoru po odstranění zkažené hmoty. Standardně se pro tyto účely používají jednovrstevné výplně (např. amalgám, skloiomerní nebo fotokompozitní výplň). V indikovaných případech - jakým je například kaz blízký zubní dřeni - naše ambulance využívá moderního přístupu aplikace dvojvrstevné výplně - tzv. SENDVIČOVÉ VÝPLNĚ.

Hlubší vrstvu tvoří SKLOIONOMERNÍ CEMENT, který svými vlastnostmi téměř odpovídá přirozené zubovině. S touto tkání se pojí chemickou vazbou, jež zajišťuje jak stabilní a pevné spojení, tak i přísun fluoridových iontů nutných pro optimální tvrdost zuboviny.

Povrchovou vrstvu potom tvoří FOTOKOMPOZITNÍ VÝPLŇ vynikající svojí odolností vůči otěru a nenápadným estetickým vzhledem. Optimálních vlastností dosahujeme při vícefázové aplikaci materiálů během dvou sezení v průběhu několika dní. Výsledkem je výplň nedráždící zubní dřeň, tedy nižší pravděpodobnost vzniku pozdních komplikací zákroku.

Informujte se u svého zubního lékaře o možnostech využití této nové metody.