Zubní kaz z pohledu dentální hygienistky

Zubní kaz je stále nejrozšířenějším chronickým onemocněním na světě a představuje celosvětovou výzvu v oblasti veřejného zdraví. Zubní kaz může také zvyšovat riziko některých systémových onemocnění, proto je udržování dobrého zdraví dutiny ústní zásadní pro zajištění celkového zdraví a pohody jedince.

Zubnímu kazu lze zabránit, nebo jej léčit v jeho počáteční fázi, a to přijetím opatření založených na důkazech. Mezi tato opatření řadíme:

  1. vyhýbání se nezdravé stravě (potraviny a nápoje s vysokým obsahem jednoduchých cukrů);
  2. zavedení dobrých orálně–hygienických návyků, které zahrnují pravidelné odstraňování orálního biofilmu z povrchu zubů a vhodné používání zubních past s obsahem fluoridů.

Nízké koncentrace fluoridových iontů na povrchu zubů jsou nezbytné pro zabránění, zpomalení nebo zastavení demineralizace a zvýšení remineralizace zubní tkáně. 

A právě se zavedením dobrých orálně-hygienických návyků Vám pomůže dentální hygienistka, který Vám na míru vybere dentální pomůcky a naučí Vás je správně používat.

Zdroje: Promoting oral health through fluoride. Adopted by the FDI General Assembly: August 2017, Madrid, Spain. Madrid, Spain : International Dental Journal 2018; 68: 16–17, policy statement, August 2017.

 

Autor článku: Ing. Bc. Aneta Moudrá, dentální hygienistka